Chính sách bảo mật

Tại kingfishingcasino.click, chúng tôi xem trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu của mình thông qua trang web của chúng tôi.

  • Thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp bởi bạn.
  • Thông tin về giao dịch của bạn với chúng tôi, bao gồm lịch sử mua hàng và hoá đơn.
  • Thông tin được tự động thu thập thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web tham chiếu.

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để:

  • Xác nhận và xử lý đơn hàng của bạn.
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
  • Gửi thông tin và cập nhật liên quan đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Phát triển và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên máy chủ an toàn và được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp.