Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web kingfishingcasino.click. Trang web này cung cấp các dịch vụ và tính năng cho người dùng. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web kingfishingcasino.click là tài sản trí tuệ của chúng tôi, trừ khi có quy định khác. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, hoặc sử dụng các tài liệu và nội dung này mà không được phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Các thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng. Bạn không được phép sử dụng, sao chép hoặc phân phối các thương hiệu và logo này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu thương hiệu tương ứng.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web kingfishingcasino.click, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành và không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích trái phép nào. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu mà bạn cung cấp trên trang web là chính xác và không vi phạm quyền của người khác.

Bạn không được sử dụng trang web kingfishingcasino.click để tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn vào thông tin độc hại, đe dọa, xúc phạm, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Tuy nhiên, không có phương thức truyền thông qua internet nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi qua trang web kingfishingcasino.click.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, và số điện thoại để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi sử dụng cookie để tăng trải nghiệm của bạn trên trang web kingfishingcasino.click. Bạn có thể tùy chọn từ chối cookie nếu muốn.